MB „SU IDĖJA“ PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS SIUNČIANTIEMS PAKLAUSIMUS, PRAŠYMUS, SKUNDUS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-19

MB „Su idėja“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: MB „Su idėja“;

Mūsų įmonės kodas yra: 305153490;

Mūsų adresas: Seinų g. 22, Kaunas;

El. pašto adresas: info@suideja.lt;

Tel. Nr.: 370 (688) 163 88.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome gautas užklausas, prašymus ir skundus, taip pat, rengiame atsakymus į juos. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

- Kontaktinius duomenis, kuriais pateikėte užklausą, prašymą ar skundą;
- Užklausos, prašymo ar skundo temą;
- Užklausos, prašymo ar skundo datą;
- Užklausos, prašymo ar skundo turinį;
- Prie užklausos, prašymo ar skundo pridėtus failus;
- Jūsų vardą ir pavardę;
- Atsakymą į Jūsų paklausimą;
- Kitą informaciją, kurią pateikėte pats.

5. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikdami paklausimą mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais, pasinaudodami svetainės funkcionalumu ar paštu turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei turinį bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti paklausimus, prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją mums pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

8. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduota:
- teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms;
- archyvavimo ir panašias paslaugas teikiančioms bendrovėms;
- informacija perduodama el. pašto paslaugų teikėjui jeigu paklausimas, prašymas ar skundas siunčiamas el. paštu;
- auditus ar patikrinimus atliekantiems privatiems subjektams ir/ar valstybės ar savivaldybių institucijoms, prisiimantiems įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje dėl duomenų neatskleidimo.

10. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?

Mes naudojame Amazon debesijos paslaugas, todėl galime perduoti informaciją apie Jus bendrovei Amazon Web Services Inc. Amazon Web Services Inc. yra privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programos dalyvė, todėl jai perduoti asmens duomenys yra laikomi tinkamai apsaugotais.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informacija bus saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu.

12. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
- pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
- pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  - Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  - Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  - Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  - Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  - mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
- pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
- ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
- pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
- bet kuriuo metu atšaukti duotą mums duotą sutikimą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

13. Ką daryti, jeigu ši privatumo politika vis dar neaiški?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@suideja.lt.

14. Ar tai yra jūsų vienintelė privatumo politika?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram